صندل پاریس کد 1558

جنس کار چرم بوده

با بندهای نگینی

و پشت کش.

 

 

 

 

 

.