بند کد 1014

دسته بندی: لوازم جانبی

این کار دارای 14 رنگبندی بوده

مناسب انواع کتونی و ونس

6 سوراخه.

 

 

 

 

 

.