ونس استن اسمیت کد 1457

دسته بندی: ونس

جنس کار چرم بوده

سبک و رحت

با ارتفاع لژ 2/5 سانت.

 

 

 

 

 

.