صندل حراجی کد 1485

دسته بندی: صندل

قالب کار یک سایز کوچک

ارتفاع لژ 2/5 سانت.

 

 

 

 

 

.