ونس تک چسب لیرا کد1547

دسته بندی: ونس

جنس رنگ کرم کنف بوده

و جنس طرح پلنگی آن سوییت میباشد

قالب استاندارد

با ارتفاع لژ 3/5 .

 

 

 

 

 

.