کیف پرادا کد 1488

دسته بندی: کیف

جنس کار چرم بوده

دارای 8 رنگبندی

و بند بلند میباشد.

ارتفاع کار 10سانتی متر

و عرض کار 20 میباشد .

 

 

 

 

 

.