کتونی دو بند کد 1522

دسته بندی: کتونی

کتونی دارای دو بند بوده

دارای دو رنگبندی

با ارتفاع لژ 6/5سانت

قالب یک سایز کوچک.

 

 

 

 

 

 

.