صندل سگک دامونا کد 1534

دسته بندی: صندل

قالب کار استاندارد بوده

دارای 4 رنگبندی

و سگک قابل تنظیم.

 

 

 

 

 

 

.